menuordersearch
danauni.ir

جرم شناسی , جزوه استاندارد ,

مشاهده سبد خرید

تومان
telegramwhatsupinstagram
جناب امیری: 09178682339
جرم شناسی
کدام فایل را انتخاب می کنید؟
جزوه استاندارد
تصاویر بیشتر
جرم شناسی
(0)
(0)
جزوه استاندارد
وضعیت کالا : موجود
تعداد عدد
قیمت کالا
30,000 تومان
مشخصات فایل

از منظر حقوق جرم پدیده اي است که موجب نقض یکی از روشهاي اجتماعی می شود کسی که از این منظر جرم را خوب
بشناسد و ارکان و عناصر آن را خوب تشخیص دهد یک حقوقدان خوب و موفق است و به اصطلاح حقوق جزاي فنی را خوب
فراگرفته است اما از منظر جرم شناسی جرم به عنوان یک آسیب اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد و به عنوان پدیده اي
است که حیات سالم زندگی جمعی را به مخاطره می اندازد.جرم شناسی به دنبال چرایی جرم است.


این فایل به همراه ریز محتوای دانشگاه علمی - کاربردی و سایر دانشگاهها می باشد.